WONING IN BERGEN

Ons oorspronkelijke plan ging uit van twee verdiepingen met een kap, totdat we te horen kregen dat het nieuwe bestemmingsplan was aangevochten door omwonenden. Wachten op een uitspraak van de rechter zou te lang duren dus werd in goed overleg met de opdrachtgever besloten om niet de hoogte maar de diepte in te gaan. Van de nood een deugd maken leverde een semi-ondergrondse woning op met zeer bijzondere daglichttoetreding. De isolerende werking van de grond draagt bij aan een zeer energiezuinige woning met warmtepomp, zonneboilers en CO2 gestuurde ventilatie. Door toepassing van een extensief vegetatiedak blijft de hoeveelheid groen op het perceel bovendien gelijk.