KLEINPOLDER PLEIN ROTTERDAM

Een knooppunt van snelwegen en daardoor enorm vervuild gebied – komen 80 woningen te staan. Als tegenhanger voor het drukke verkeer en de hoge concentraties fijnstof, wordt een ontwerp gemaakt dat in alle opzichten groen is. Zowel op wijkniveau als op gebouw- en materiaalniveau.

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Locatie: Rotterdam Ontwerp: 2009